szczęśliwa rodzina

Kredyt hipoteczny a kredyt pod zastaw mieszkania

Termin kredyt hipoteczny kojarzony jest przede wszystkim z instytucjami bankowymi. To one wszakże udzielają zobowiązań finansowych na zakup wymarzonej nieruchomości. Jednak dany produkt dostępny jest jedynie do grona osób wykazujących odpowiednią zdolność kredytową. Natomiast kredyt pod zastaw mieszkania to zobowiązanie finansowe, o które mogą ubiegać się jedynie właściciele nieruchomości nie obciążonej innym kredytem. Świadczony jest zarówno przez banki i określany jako pożyczka hipoteczna oraz przez liczne firmy spoza sektora bankowego.

umowaKredyt hipoteczny – wymagania względem klienta

Choć kredyt hipoteczny stanowi jeden z najpopularniejszych produktów finansowych strefy bankowej, jest także zobowiązaniem wymagającym najwięcej formalności. Od chwili złożenia wniosku do uzyskania potrzebnej gotówki na konto mija zwykle kilka tygodni. Konsumenci ubiegający się o kredyt hipoteczny winni spełnić również kilka warunków, w tym wykazać należytą zdolność do spłaty zobowiązania wraz z kosztami jego obsługi. Badając zdolność kredytową bank prognozuje czy klientom grozi utrata płynności finansowej a tym samym ocenia ryzyko kredytowe związane z przyznaniem środków pieniężnych na zakup nieruchomości. Dlatego weryfikuje wysokość i źródło dochodów oraz analizuje historię kredytową wnioskodawcy w bazach gospodarczych. Jeśli pojawiły się jakiekolwiek trudności w zwrocie poprzednich zobowiązań finansowych, ocena kredytowa jest automatycznie obniżana. Spłata kredytu hipotecznego rozłożona jest na długi okres, zwykle 20-25 lat. W tym czasie ustanawiana jest hipoteka, która jednocześnie stanowi zabezpieczenie kredytu. Otrzymane środki należy przeznaczyć na zakup nieruchomości.

kobietaKredyt pod zastaw mieszkania = pożyczka hipoteczna?

Pożyczka hipoteczna tym różni się od kredytu hipotecznego, iż jej zabezpieczaniem jest hipoteka ustalona dla danej nieruchomości, której pożyczkobiorca jest właścicielem. Oznacza to, iż nie może być obciążona innym kredytem a uzyskane pieniądze klient ma prawo przeznaczyć na dowolny cel. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego tak i tutaj cała procedura związana z udzieleniem pożyczki bywa czasochłonna, gdyż wiąże się z koniecznością uzyskania wpisu do księgi wieczystej i jej ubezpieczenia.bliscy

Kredyt pod zastaw mieszkania oferowany przez grupę inwestycyjną Safe House jest analogiczny to pożyczki hipotecznej, którą świadczą instytucje bankowe. Zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość, która stanowi przedmiot zastawu. Tym samym nie może znajdować się w kredycie. Nasza firma nie przywłaszcza mieszkania i nie wymaga wymeldowania. Konieczny jest natomiast, tak jak w przypadku pożyczki hipotecznej, wpis do księgi wieczystej. Podstawową różnicą między kredytem pod zastaw w Safe House a bankową pożyczką hipoteczną jest szybka realizacja umów kredytowych. Nasza procedura ubiegania się o zobowiązanie finansowe została skrócona do minimum zatem potrzebne środki mogą zostać przelane na konto klienta nawet w ciągu 24 godzin. Nie wymagamy żadnych zaświadczeń oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających dochód. Istotne jest by wnioskodawca był właścicielem nieruchomości oraz nie była ona przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Oczywiście środki pieniężne można przeznaczyć na dowolny cel a wpis do KW zostaje usunięty po uregulowaniu zaciągniętego kredytu wraz z kosztami jego obsługi.