Kredyt pod zastaw mieszkania bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Zdolność kredytowa to możliwość konsumenta do spłaty zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie wraz z wszystkimi kosztami jego obsługi (prowizja, odsetki, ubezpieczenie itp.). Parametr ten jest najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu lub pożyczki zatem wraz ze wzrostem zdolności kredytowej zwiększają się również szanse na otrzymanie potrzebnych pieniędzy. Wszystkie instytucje finansowe świadczące kredyty i pożyczki, zgodnie z Ustawą o Kredycie konsumenckim z roku 1997, są zobligowane do zweryfikowania kondycji materialnej potencjalnych klientów. Banki czynią to bardzo drobiazgowo aby maksymalnie obniżyć ryzyko kredytowe. Firmy branży pozabankowej wykonują podobną procedurę lecz nie wymagają często od swoich klientów dokumentów, które potwierdzą wysokość i źródło dochodów. Dlatego mówi się o szybkich pożyczkach z minimum formalności.

W jaki sposób badana jest zdolność kredytowa?

Tak jak wspomniano powyżej, zdolność kredytowa jest predyspozycją finansową do terminowego zwrotu długu. Analiza ów czynnika odbywa się dwutorowo, w sposób ilościowy i jakościowy.
Ilościowa ocena zdolności do spłaty kredytu to przede wszystkim zweryfikowanie dochodów klienta. Do tego celu bank potrzebuje zaświadczenia o zarobkach oraz innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie (umowa o pracę, wyciąg z konta bankowego z ostatnich miesięcy, dokument potwierdzający otrzymywanie świadczeń emerytalnych lub rentalnych lub czasem aktualne roczne zeznanie podatkowe). Kolejnym etapem będzie sprawdzenie stopnia zadłużenia konsumenta czyli tego czy aktualnie reguluje raty z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych. Jeśli tak, to jaką część do chodów na to przeznacza. Zwieńczeniem analizy ilościowej jest zbadanie historii kredytowej w bazach dłużników. Negatywny wpis w BIG lub BIK często przekreśla szanse na kredyt w banku.

W skład analizy jakościowej wchodzi:

  • oszacowanie miesięcznych stałych wydatków (opłaty, czynsz itp.);
  • zaznajomienie się z wiekiem i wykształceniem pożyczkobiorcy;
  • oraz tym czy posiadają zabezpieczenie w postaci mieszkania, domu lub działki.

Zabezpieczenie kredytu jest tym czynnikiem, który obok zdolności kredytowej minimalizuje ryzyko ewentualnego niespłacenia należności przez konsumenta. Jeśli zatem nie wykazuje on odpowiedniej kondycji materialnej a może zabezpieczyć zobowiązanie finansowe jest wysoce prawdopodobne, że je uzyska, może nie w banku lecz w instytucji sektora pozabankowego.

Czym charakteryzuje się kredyt pod zastaw mieszkania w instytucji pozabankowej?

Wprawdzie kredyt pod zastaw mieszkania bez zdolności kredytowej nie oddaje faktycznego stanu rzeczy, gdyż pewna określona możliwość do jego spłaty jest wymagana, to taki rodzaj zobowiązania zdecydowanie łatwiej jest uzyskać nawet będąc zadłużonym. Dlaczego? Prywatne firmy często nie weryfikują zewnętrznych baz dłużników, co daje sposobność do ubiegania się o kredyt osobom z negatywnym wpisem w bazie BIG lub BIG. Ponadto nie jest konieczne przedstawienie żyranta, czyli poręczyciela pożyczki. Oczywiście oferta ta jest adresowana jedynie do właścicieli nieruchomości, która nie znajduje się aktualnie w kredycie oraz nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego. To wszystko sprawia, że jest to jedno z chętniej wybieranych rozwiązań przez kredytobiorców, którzy potrzebują szybkiej gotówki.

laptop

Rodzaje pożyczek pozabankowych

Sektor pozabankowy stanowi niejako uzupełnienie usług oferowanych przez banki, zwłaszcza w stosunku do konsumentów, którzy w wyniku różnych czynników nie mogą uzyskać kredytu. Powodem takiego stanu rzeczy jest zwykle niska ocena zdolności kredytowej co rzutuje na tzw. scoring kredytowy. Dzięki licznym produktom świadczonym przez firmy pożyczkowe, niedoszli klienci instytucji bankowych nie zostają wykluczeni z rynku usług finansowych.